Поздравнo обраћање Епископа новосадског и бачког Г. др Иринеја на отварању Генералне скупштине Конференције европских Цркава

Ваша Светости,

Ваша Еминенцијо,

Ваша Екселенцијо,

Ваша Високопреосвештенства и Преосвештенства,

часни оци, браћо и сестре,

уважени учесници и гости Генералне скупштине Конференције европских Цркава,

Срдачно вас, у име свештенствамонаштва и верних православне Епархије бачке, као и у своје име, поздрављам и желим вам добродошлицу.

За православну Епархију бачку, а са њом у истој мери и за домаће Цркве Реформацијепредставља изузетну част и задовољство што имамо прилику да – по мери својих могућностиали искрено и братољубиво – будемо домаћини свима вама који сте са различитих страна „старог континента” дошли ради разговара на различите теме које се тичу хришћанске мисије у савременој Европи. Те теме су зналачки уоквирене поруком коју је Сâм Господ наш Исус Христос упутио Својим апостолима„Бићете ми сведоци” (Дела ап. 1, 8).

Овај тренутак је свечан и радостан, између осталог и зато што је нашој отаџбини Србији, која се одвајкада налази на размеђу Истока и Запада, дата прилика да током рада Генералне скупштине остварује оно што јој је вековно призвање. Србија и наш град, Нови Сад, кроз векове свог постојања јесу место сусрета, дијалога и сарадње међу Црквама, религијама, народима и културама. Наша радост је утолико већа што ћете випредставници различитих хришћанских Цркава Европеједни друге упознавати са оним што је данас – као и увек, уосталом – најпотребније и најважније, а то је питање: како ми, савремени хришћани, сведочимо Христа Господа, Распетога и Васкрслога?

Драги пријатељи, – ви који сте у Србији већ били и чија лица са радошћу и љубављу поново гледамо, и ви, нови пријатељи, које стичемо захваљујући речима Господњим које су вас по први пут упутиле у Нови Сад, – наредних дана имаћете прилику да се осведочите да у Новом Садудругом по величини граду у нашој земљи, већински српски и православни народ живи у узајамном прихватању, поштовању и духовном прожимању са припадницима других религијских и етничких заједницаУ овом делу Србије живи двадесет и пет нација. Стога ми себе видимо као Европу у малом. У Новом Саду, поред храмова већинске Српске Православне Цркве, видећете и храмове Римокатоличке Цркве и Цркава Реформације, затим велику и дивну синагогу, а своје молитвено место имају овде и наши суграђани муслиманске вере. И то је део и начин нашег сведочења Христа Господа. Увек имамо на уму да је „Бог који је створио свет… створио од једне крви сваки народ човечанства (Дела ап. 17, 24–26), како је апостол Павле говорио на Ареопагу. Имајући свест о томе, прави хришћанин у сваком човеку, независно од његове вере, етничке припадности, боје коже и социјалног статуса, препознаје живу икону Божју и у њему љуби свог боголиког брата или сестру.

Добродошли у Србију! Добродошли у Нови Сад!

НА ЕНГЛЕСКОМ:

Your Holiness,

Your Eminence,

Your Excellency,

Your Graces Metropolitans, Archbishops and Bishops,

Fathers, brothers and sisters,

Distinguished participants and guests of the General Assembly of the Conference of European Churches,

I warmly welcome you on behalf of the clergy, monastics and faithful of the Orthodox Diocese of Bachka as well as in my own name.

For the Orthodox Diocese of Bachka, and with it, to the same extent, for the local Churches of Reformation, it is an exceptional honour and pleasure that we have the opportunity to be- to the best of our possibilities, but honestly and brotherly – hosts to all of you who have come from different parts of the ”Old Continent” to discuss various themes relating to the Christian mission in contemporary Europe. These themes are contained in the message that the Lord Jesus Christ Himself addressed to His Apostles: „You shall be my witnesses“ (Acts 1: 8).

This moment is solemn and joyful, among other things, because our country, Serbia, being since times allways at the threshold between East and West, has been given an opportunity to realize during the work of the General Assembly what it has been her vocation throughout centuries. Serbia and our city, Novi Sad, throughout the centuries of their existence, have been a place of meeting, dialogue and cooperation among Churches, religions, peoples and cultures. Our joy is even greater for the reason that you, representatives of various Christian Churches of Europe, may introduce each other to what is today – as allways – the most necessary and most important, and that is the question: how do we, contemporary Christians, witness to the Lord Jesus Christ, the Crucified and the Resurrected?

Dear friends, you who have already been in Serbia and whose faces we watch with joy and love, and you, our new friends, whom we get to know thanks to the words of the Lord who sent you for the first time to Novi Sad, – all of you will during the following days have plenty of opportunities to testify that in Novi Sad, the second largest city in our country, the Serbian Orthodox majority people lives in mutual understanding, respect and spiritual interaction with members of other religious and ethnic communities. There are twenty-five nationalities in this part of Serbia. Therefore, we see ourselves as Europe in the small. In Novi Sad, next to the churches of the Serbian Orthodox Church you will also see churches of the Roman Catholic Church and of the Churches of Reformation as well as a great and beautiful synagogue, and our fellow citizens Muslims have a place of worship here too. And that is a part and way of our witnessing to the Lord Jesus. We always have in mind that „God made the world … made of one blood all nations of man“ (Acts 17: 24-26), as the Apostle Paul spoke at Areopagus. Having awareness of this, a true Christian recognizes in every person, regardless of his religion, ethnicity, skin color and social status, the living icon of God, and loves his brother or sister made according to His image.

Welcome to Serbia! Welcom

Нови Сад 01/06/2018

Author: infoepbacka